FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम

रोजगार सहायकको पाठ्यक्रम 

करार पदपूर्ति सम्बन्धमा ।

रोजगार सहायक - १ जना

विद्यालय नर्स - ३ जना

 

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Pages