FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

नगर सहायक प्रहरी निरिक्षक र नगर प्रहरी जवानको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

नगर सहायक प्रहरी निरिक्षक र नगर प्रहरी जवानको अन्तरवार्ता सम्बन्धमा ।

दोश्रो पटक औषधिको सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको बारे ।

दोश्रो पटक औषधिको सिलबन्दी दरभाउ माग गरेको बारे । 

नगर प्रहरी लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन

नगर प्रहरी लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन 

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

सूचना मेशनरी तथा औजार
BOQ मेशनरी तथा औजार

सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा

डिजिटलाईजेसन सूचना
डिजिटलाईजेसन BOQ

औषधिको सिलबन्दी दरभाउ भाग गरेको बारे ।

औषधिको सिलबन्दी दरभाउ भाग गरेको बारे । 

"समृध्द नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार" राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४ भव्यताका साथ मनाऔं ।

"समृध्द नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार"

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस, २०२४ भव्यताका साथ मनाऔं ।

सामाजिक भावानात्मक सीप सिकाई सहजकर्ता आवश्यक सम्बन्धमा

सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धि सूचना

कार्यसम्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान सम्बन्धि सूचना

Pages